Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu) w przedsiębiorstwie Hurtownia Papiernicza „U Witka”.

Przeprowadzenie prac pozwoliło  wdrożyć innowacyjną metodę produkcji energii elektrycznej bez wprowadzania CO2 do atmosfery. Działania podjęte w projekcie przyczyniły się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Inwestycja została wykonana na zasadzie horyzontalnego poszanowania i ochrony krajobrazu.

Wnioskodawca: HURTOWNIA PAPIERNICZA „U WITKA” WITOLD SIWIK
Tytuł projektu: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo Hurtownia Papiernicza „U Witka”
Wartość ogółem: 154 119.00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 124 800.00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 106 080.00 zł